Hlavní stránka    Pro oprávněné

Pro oprávněné

Exekuční řízení lze zahájit na návrh oprávněného (věřitele). K exekučnímu řízení je třeba připojit originál či úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel exekutorovi. Ten však může začít provádět exekuci až tehdy, udělí-li mu exekuční soud pověření k jejímu provedení.

Exekuční návrh pro Vás rádi připravíme dle Vámi poskytnutých informací či na základě exekučního titulu.  

 

Upozorňujeme, že soudní exekutor má ve shodě s § 90 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) právo požadovat zaplacení zálohy na náklady exekuce v minimální výši 3.328,- vč. DPH.

 

NÁVOD Exekutorské komory pro komunikaci s Exekutorským úřadem k podávání žádostí a návrhu na nařízení exekuce:

 https://ekcr.cz/admin/priloha//ukony-ucastnika.png

 

Informace k podání exekuce na výživné:

Jak postupovat v podání exekuce na výživné:

1) mít originál rozsudku OS o stanovení výživného s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti

2) sepsat exekuční návrh viz.vzory exekučních návrhů a nebo zajít do Občanské poradny Jekhetane v Šumperku, Hlavní třída 13/3 (bývalá budova Slovanu), www.jekhetane.cz

3) sepsaný exekuční návrh donést na podatelnu Exekutorského úřadu

V případě, že podáváte exekuční návrh na výživné pro více dětí, je vhodné sepsat exekuční návrhy na každé dítě zvlášť. V případě úhrad je potřeba rozepsat i jednotlivé úhrady na každé dítě.

 

VZORY EXEKUČNÍCH NÁVRHŮ

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Pavla Nevěřilová

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky:  s744ztn

Bankovní spojení: 198000355/0300  ČSOB

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00