Hlavní stránka    Jak zaplatit dluh

Jak zaplatit dluh

Pohledávku lze zaplatit několika způsoby:

 

 

          - 1821321359/0800 (ČS a.s.), VS (variabilní symbol), KS 0308, IBAN: CZ51 0800 0000 0018 2132 1359

    

          * variabilním symbolem je spisová značka bez lomítka (např. 065 EX 00123/15 - VS 0012315)

             Předčíslí 065 EX označuje exekutora, který je pověřen provedením exekuce.

 

 

 

 

Pohledávku uhraďte v přiměřené lhůtě tak, aby byla zaplacena nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti do pokladny Exekutorského úřadu Šumperk, soudního exekutora JUDr. Jiřího Petruně, se sídlem K.H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk nebo byla v té samé lhůtě připsána na účet

 

Uhradíte-li vymáhaný nárok a zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného v uvedené 30-ti denní lhůtě (§ 46 odst. 6 zákona č. 120/2001 Sb.), exekutor neprodleně vydá příkaz k úhradě nákladů exekuce, jehož právní mocí bude exekuce provedena. Splněním vymáhaného nároku a uhrazením zálohy zaniká zákaz nákládat se svým majetkem včetně nemovitých věcí a majetku patřícího do společného jmění manželů.

 

Pokud bude pohledávka a záloha na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného uhrazeny v uvedené 30-ti denní lhůtě, náleží exekutorovi odměna pouze ve výši 50% odměny dle § 6 vyhlášky č. 330/2001 Sb. (exekuční tarif). Jde-li o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky plus DPH (§ 11 odst. 1 vyhlášky č. 330/2001 Sb.).

 

Pokud jste neuhradili vymáhanou pohledávku a zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného nebo jste je uhradili až po uplynutí 30-ti denní lhůty po doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti, přísluší exekutorovi odměna v plné výši

 

 

 

 

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Jiří Petruň

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky: 8sdg8ur

 

Bankovní spojení: 1821321359/0800

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00

 

 

2017 Created by

Cleversite.cz