Hlavní stránka    Další činnost

Další činnost

Exekutorské zápisy

Soudní exekutor na žádost sepíše exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj odehrál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci. 

Exekutorský zápis je veřejná listina.

Exekutorský zápis musí obsahovat náležitosti dle § 79 zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád).

Exekutorské zápisy musí být neprodleně po sepsání uloženy v kanceláři exekutora pod uzávěrou.

 

Úschovy

Exekutor může v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci, jejichž povaha to umožňuje. Soudní exekutor musí o přijetí do úschovy vydat písemné potvrzení.

 

Dobrovolné dražby

Exekutor může provést dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí.

 

Právní pomoc

Poskytujeme kvalifikovanou právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností soudního exekutora. 

 

Autorizovaná konverze

Exekutor může v rámci další činnosti provádět autorizovanou konverzi dokumentů podle zvláštního právního předpisu.

 

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Pavla Nevěřilová

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky:  s744ztn

Bankovní spojení: 198000355/0300  ČSOB

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00