Hlavní stránka    zemědělská půda + park Třemešek - Dolní Studénky

zemědělská půda + park Třemešek - Dolní Studénky

Dražba začíná:
 26.06.2024 10:00
Dražba končí:
 26.06.2024 11:00
Stav:
Připravované
Spisová značka:
225 DD 5/24
Nejnižší podání:
3 333 333,-Kč
Odhadní cena:
4 999 999,-Kč
Jistota:
300 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Šumperk
Město:
Typ:
Místo konání:
www.okdrazby.cz

Popis předmětu dražby

Nemovité věci:

parcela č.:

- 8/2 o výměře 157m2 ostatní plocha - ostatní komunikace

- 14/2 o výměře 2396m2 ostatní plocha - zeleň

- 15/5 o výměře 8072m2 orná půda

- 17 o výměře 471m2 ostatní plocha - neplodná půda

- 21/1 o výměře 503m2 orná půda

- 22 o výměře 12459m2 trvalý travní porost

- 24/1 o výměře 37103m2 ostatní plocha, zeleň

- 25 o výměře 5423m2 ostatní plocha, zeleň

- 503/3 o výměře 3398m2 ostatní plocha - ostatní komunikace


zapsané na listu vlastnictví č. 373 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk, pro obec Dolní Studénky, katastrální území Dolní Studénky.

Dokumenty

Zpátky na výpis dražeb

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Pavla Nevěřilová

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky:  s744ztn

Bankovní spojení: 198000355/0300  ČSOB

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00