Hlavní stránka    Spoluvlastnický podíl 5/24 orné půdy Suchonice, okr. Olomouc

Spoluvlastnický podíl 5/24 orné půdy Suchonice, okr. Olomouc

Dražba začíná:
 13.12.2018 09:00
Dražba končí:
 13.12.2018 10:00
Stav:
Připravované
Spisová značka:
065 DD 1/18
Nejnižší podání:
546 667,-Kč
Odhadní cena:
820 000,-Kč
Jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Olomouc
Město:
Typ:
Místo konání:
www.okdrazby.cz

Popis předmětu dražby

Jedná se o nemovité věci - pozemky p.č. 118/9 - chmelnice, p.č. 118/15 - chmelnice, p.č. 118/45 - orná půda, p.č. 153/10 - orná půda, p.č. 188/15 - orná půda, p.č. 188/16 - orná půda, p.č. 224/24 - orná půda, p.č. 224/25 - orná půda, p.č. 258/1 - orná půda, p.č. 258/2 - orná půda,

p.č. 283 - orná půda, p.č. 350/6 - orná půda, p.č. 435/11 - trvalý travní porost a p.č. 450/7 - orná půda, vše zapsané na listu vlastnictví č. 235, pro k.ú. Suchonice, obec Suchonice, okres Olomouc. Nemovité věci - pozemky p.č. 118/9 - chmelnice, p.č. 118/15 - chmelnice a p.č.

118/45 - orná půda se nachází v severní, nezastavěné části katastrálního území Suchonice, v části zvané „Přesdolí“. Nemovité věci - pozemky p.č. 153/10 - orná půda, p.č. 188/15 - orná půda a p.č. 188/16 - orná půda se nachází v jižní, nezastavěné části katastrálního území Suchonice. Nemovitá věc - pozemek p.č. 153/10 - orná půda se nachází v části zvané „Na křenůvkách“, nemovitá věc - pozemek p.č. 188/15 - orná půda se nachází v části zvané „Hejnice“ a nemovitá věc - pozemek p.č. 188/16 - orná půda se nachází v části zvané „Na padělkách“. Nemovité věci - pozemky p.č. 224/24 - orná půda, p.č. 224/25 - orná půda, p.č. 258/1 - orná půda, p.č. 258/2 - orná půda, p.č. 283 - orná půda, p.č. 350/6 - orná půda, p.č. 435/11 - trvalý travní porost a p.č. 450/7 - orná půda se nachází v západní, nezastavěné části katastrálního území Suchonice. Nemovité věci - pozemky p.č. 224/24 - orná půda a p.č. 224/25 - orná půda se nachází v části zvané „Hamra“, nemovité věci - pozemky p.č. 258/1 - orná půda.


Dokumenty

Zpátky na výpis dražeb

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Jiří Petruň

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky: 8sdg8ur

 

Bankovní spojení: 1821321359/0800

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00

 

 

2017 Created by

Cleversite.cz