Hlavní stránka    Rodinný dům + ostatní plocha Kovářská - Chomutov

Rodinný dům + ostatní plocha Kovářská - Chomutov

Dražba začíná:
 08.06.2021 10:00
Dražba končí:
 08.06.2021 11:00
Stav:
Připravované
Spisová značka:
225 DD 22/00
Nejnižší podání:
1 500 000,-Kč
Odhadní cena:
2 250 000,-Kč
Jistota:
200 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Chomutov
Město:
Typ:
Místo konání:
www.okdrazby.cz

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:

Pozemky:

Parcela - St. 26 o výměře 108m2 zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Kovářská, č.p. 133, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 26

Parcela -  č.18 o výměře 270m2 ostatní plocha, manipulační plocha


zapsané na listu vlastnictví č. 235 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Chomutov, pro

obec Kovářská, katastrální území Kovářská.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří: oplocení a kolna

Součástí nemovitých věcí jsou: IS, zpevněné plochy a porosty

Dražené nemovité věci jsou užívány bez právního důvodu bývalým vlastníkem. V současné době probíhá u

Krajského soudu v Ústí nad Labem řízení o vyklizení.

Znalecký posudek k dispozici pro dražitele, kteří zaplatí dražební jistotu. 

Dokumenty

Zpátky na výpis dražeb

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Pavla Nevěřilová

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky:  s744ztn

Bankovní spojení: 198000355/0300  ČSOB

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00