Hlavní stránka    podíly 2/6, 2/276 a 2/276 na zemědělských a lesních pozemcích - Hrabyně

podíly 2/6, 2/276 a 2/276 na zemědělských a lesních pozemcích - Hrabyně

Dražba začíná:
 09.09.2021 10:00
Dražba končí:
 09.09.2021 10:30
Stav:
Připravované
Spisová značka:
225 EX 2076/17
Nejnižší podání:
54 667,-Kč
Odhadní cena:
82 000,-Kč
Jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Opava
Město:
Hrabyně
Typ:
Pozemky
Místo konání:
Exekutorský úřad Šumperk, K.H.Máchy 2, 789 85 Šumperk

Popis předmětu dražby

1) spoluvlastnického podílu povinného, ve výši 2/6 na nemovitých věcí

 

parcela:

 • 539 o výměře 29m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond
 • 540/1 o výměře 3525, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond

zapsaných na listu vlastnictví č. 222 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního
pracoviště Opava, pro obec Hrabyně, kat. území Hrabyně.

 

2) spoluvlastnického podílu povinného, ve výši 2/276 na nemovitých věcí

 • pozemek parcelní číslo st. 382, o výměře 95 m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří
  o součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb, LV č. 392, stojící na pozemku parc. č. st. 382
  - pozemek parcelní číslo st. 383, o výměře 19 m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří
  o součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb, LV č. 392, stojící na pozemku parc. č. st. 383
  - pozemek parcelní číslo 1215/7, o výměře 82 m2, druh: ostatní plocha - zeleň
  - pozemek parcelní číslo 1293/1, o výměře 2 706 m2, druh: trvalý travní porost
  - pozemek parcelní číslo 1293/2, o výměře 1 947 m2, druh: trvalý travní porost
  - pozemek parcelní číslo 1294/1, o výměře 34 m2, druh: trvalý travní porost
  - pozemek parcelní číslo 1294/2, o výměře 2 213 m2, druh: trvalý travní porost
  - pozemek parcelní číslo 1294/3, o výměře 28 m2, druh: trvalý travní porost
  - pozemek parcelní číslo 1294/4, o výměře 40 m2, druh: trvalý travní porost
  - pozemek parcelní číslo 1294/5, o výměře 43 m2, druh: trvalý travní porost
  - pozemek parcelní číslo 1294/6, o výměře 57 m2, druh: trvalý travní porost
  - pozemek parcelní číslo 1294/7, o výměře 51 m2, druh: trvalý travní porost
  - pozemek parcelní číslo 1294/8, o výměře 62 m2, druh: trvalý travní porost
  - pozemek parcelní číslo 1294/9, o výměře 69 m2, druh: trvalý travní porost
  - pozemek parcelní číslo 1294/10, o výměře 74 m2, druh: trvalý travní porost
  - pozemek parcelní číslo 1294/11, o výměře 78 m2, druh: trvalý travní porost
  - pozemek parcelní číslo 1294/12, o výměře 81 m2, druh: trvalý travní porost
  - pozemek parcelní číslo 1294/13, o výměře 93 m2, druh: trvalý travní porost
  - pozemek parcelní číslo 1294/14, o výměře 101 m2, druh: trvalý travní porost
  - pozemek parcelní číslo 1294/15, o výměře 107 m2, druh: trvalý travní porost
  - pozemek parcelní číslo 1294/16, o výměře 84 m2, druh: trvalý travní porost
  - pozemek parcelní číslo 1772, o výměře 745 m2, druh: ostatní plocha - ostatní komunikace

zapsaných na listu vlastnictví č. 6 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního
pracoviště Opava, pro obec Hrabyně, kat. území Hrabyně.

3) spoluvlastnického podílu povinného, ve výši 2/276 na nemovitých věcí

parcela

 • 671 o výměře 7637m2 lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • 672/1 o výměře 167148m2 lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • 1292/2 o výměře 378m2 lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa

zapsaných na listu vlastnictví č. 610 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního
pracoviště Opava, pro obec Hrabyně, kat. území Hrabyně.

 

Zpátky na výpis dražeb

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Pavla Nevěřilová

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky:  s744ztn

Bankovní spojení: 198000355/0300  ČSOB

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00