Hlavní stránka    podíl 2/7 domu + příslušenství Horní Temenice - ODROČENO na neurčito

podíl 2/7 domu + příslušenství Horní Temenice - ODROČENO na neurčito

Dražba začíná:
 30.11.-0001 00:00
Stav:
Připravované - Odročená dražba
Spisová značka:
065 EX 1674/14
Nejnižší podání:
346 667,-Kč
Odhadní cena:
520 000,-Kč
Jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Šumperk
Město:
Šumperk
Typ:
Domy
Místo konání:
Exekutorský úřad Šumperk, K.H.Máchy 1294/2, Šumperk

Popis předmětu dražby

DRAŽBA NAŘÍZENÁ NA DEN 28.4.2020 se ODROČUJE na neurčito

 • pozemek parcelní číslo st. 54/2, o výměře 45 m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří
  o součástí je stavba bez čp/če, garáž, stojící na pozemku parc. č. st. 54/2
  vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj,
  Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Šumperk, katastrální území Horní Temenice, okres
  Šumperk, na listu vlastnictví č. 603, podíl 2/7.
 • - stavba č.p. 2191, rod. dům, stojící na pozemku parc. č. st. 54/1 (LV č. 391)
  zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální
  pracoviště Šumperk, pro obec Šumperk, katastrální území Horní Temenice, okres Šumperk, na
  listu vlastnictví č. 610, podíl 2139/4375.

 

Zpátky na výpis dražeb

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Pavla Nevěřilová

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky:  s744ztn

Bankovní spojení: 198000355/0300  ČSOB

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00