Hlavní stránka    podíl 2139/4375 rodinného domu a zahrady - Horní Temenice

podíl 2139/4375 rodinného domu a zahrady - Horní Temenice

Dražba začíná:
 08.06.2021 10:00
Dražba končí:
 08.06.2021 11:00
Stav:
Připravované
Spisová značka:
225 EX 1674/14-1
Nejnižší podání:
346 667,-Kč
Odhadní cena:
520 000,-Kč
Jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Šumperk
Město:
Typ:
Místo konání:
www.okdrazby.cz

Popis předmětu dražby

1) spoluvlastnický podíl povinného, ve výši 2/7 na nemovité věci

- Pozemek, parcela St. 54/2 o výměře 45m², zastavěná plocha a nádvoří

zapsané na listu vlastnictví č. 603 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci -

Katastrálního pracoviště Šumperk, pro obec Šumperk, kat. území Horní Temenice.

2) spoluvlastnický podíl povinného, ve výši 2139/4375 na nemovité věci

- Stavba, část obce Šumperk čp. 2191, bydlení na parcele č. St. 54/1

zapsané na listu vlastnictví č. 610 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci -

Katastrálního pracoviště Šumperk, pro obec Šumperk, kat. území Horní Temenice.

Dokumenty

Zpátky na výpis dražeb

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Pavla Nevěřilová

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky:  s744ztn

Bankovní spojení: 198000355/0300  ČSOB

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00