Hlavní stránka    podíl 1/4 zemědělských pozemků - Luková nad Cidlinou

podíl 1/4 zemědělských pozemků - Luková nad Cidlinou

Dražba začíná:
 09.09.2021 08:30
Dražba končí:
 09.09.2021 09:00
Stav:
Připravované
Spisová značka:
225 EX 1676/07
Nejnižší podání:
274 000,-Kč
Odhadní cena:
411 000,-Kč
Jistota:
70 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Hradec Králové
Město:
Luková nad Cidlinou
Typ:
Pozemky
Místo konání:
Exekutorský úřad Šumperk, K.H.Máchy 2, 789 85 Šumperk

Popis předmětu dražby

spoluvlastnického podílu povinného, ve výši 1/4 na nemovitých věcech
- Pozemek, parcela 138/2 o výměře 24865m², orná půda
- Pozemek, parcela 139/2 o výměře 1091m2, koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- Pozemek, parcela 140/3 o výměře 8082m2, orná půda
- Pozemek, parcela 142/2 o výměře 6544m2, orná půda
- Pozemek, parcela 146/1 o výměře 26147m2, orná půda
- Pozemek, parcela 146/5 o výměře 4820m2, orná půda
- Pozemek, parcela 147/2 o výměře 895m2, orná půda
- Pozemek, parcela 147/3 o výměře 4721m2, orná půda
- Pozemek, parcela 147/4 o výměře 4494m2, trvalý travní porost
- Pozemek, parcela 197/2 o výměře 1026m2, ostatní komunikace
- Pozemek, parcela 228 o výměře 1121m2, jiná plocha
zapsaných na listu vlastnictví č. 54 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci
Králové - Katastrálního pracoviště Hradec Králové, pro obec Nepolisy, kat. území Luková nad
Cidlinou.

Zpátky na výpis dražeb

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Pavla Nevěřilová

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky:  s744ztn

Bankovní spojení: 198000355/0300  ČSOB

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00