Hlavní stránka    podíl 1/4 zemědělských pozemků - Čečelice (Mělník)

podíl 1/4 zemědělských pozemků - Čečelice (Mělník)

Dražba začíná:
 26.07.2022 08:00
Dražba končí:
 26.07.2022 08:20
Stav:
Připravované
Spisová značka:
225 EX 1008/12
Nejnižší podání:
58 000,-Kč
Odhadní cena:
87 000,-Kč
Jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Mělník
Město:
Čečelice
Typ:
Pozemky
Místo konání:
Exekutorský úřad Šumperk, K.H.Máchy 2, 789 85 Šumperk

Popis předmětu dražby

spoluvlastnického podílu povinného, ve výši 1/4 na nemovitých věcech

parcela č. 1527/4 o výměře 277m2 ostatní plocha, neplodná půda

parcela č. 1548/4 o výměře 41m2 ostatní plocha, neplodná půda

parcela č. 1548/33 o výměře 9155m2 orná půda

parcela č. 1614/13 o výměře 4215m2 orná půda

zapsaných na listu vlastnictví č. 504 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze - Katastrálního pracoviště Mělník, pro obec Čečelice, kat. území Čečelice.

 

 

Zpátky na výpis dražeb

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Pavla Nevěřilová

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky:  s744ztn

Bankovní spojení: 198000355/0300  ČSOB

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00