Hlavní stránka    Podíl 1/4 zemědělských pozemků - Bravantice

Podíl 1/4 zemědělských pozemků - Bravantice

Dražba začíná:
 23.02.2021 10:00
Dražba končí:
 23.02.2021 11:00
Stav:
Připravované
Spisová značka:
225 EX 3762/14
Nejnižší podání:
396 233,-Kč
Odhadní cena:
594 350,-Kč
Jistota:
200 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Nový Jičín
Město:
Bravantice
Typ:
Pozemky
Místo konání:
www.portaldrazeb.cz

Popis předmětu dražby

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA NA WWW.PORTALDRAZEB.CZ

spoluvlastnického podílu povinné, ve výši 1/4 na nemovitých věcech

 

Parcela č. 2150 o výměře 28882m2 orná půda, zemědělský půdní fond

Parcela č. 2176 o výměře 52769m2 orná půda, zemědělský půdní fond

Parcela č. 2185 o výměře 15711m2 orná půda, zemědělský půdní fond

Parcela č. 2210 o výměře 5691m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond

Parcela č. 2211 o výměře 3176m2 lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa

Parcela č. 3792 o výměře 1360m2 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond

 

zapsaných na listu vlastnictví č. 361 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě -

Katastrálního pracoviště Nový Jičín, pro obec Bravantice, kat. území Bravantice.

Zpátky na výpis dražeb

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Pavla Nevěřilová

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky:  s744ztn

Bankovní spojení: 198000355/0300  ČSOB

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00