Hlavní stránka    Podíl 1/4 rodinného domu a zahrady - Stará Ves nad Odřejnicí

Podíl 1/4 rodinného domu a zahrady - Stará Ves nad Odřejnicí

Dražba začíná:
 21.07.2020 10:00
Dražba končí:
 21.07.2020 11:00
Stav:
Připravované
Spisová značka:
225 EX 566/17
Nejnižší podání:
338 333,-Kč
Odhadní cena:
507 500,-Kč
Jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Ostrava-město
Město:
Typ:
Místo konání:
www.okdrazby.cz

Popis předmětu dražby

spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/4 na nemovitých věcech:

- Pozemek, parcela 180/11 o výměře 1010 m², zahrada

- Pozemek, parcela 180/31 o výměře 109 m2, zastavěná plocha a nádvoří


zapsaných na listu vlastnictví č. 199 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Ostrava, pro obec Stará Ves nad Ondřejnicí, kat. území Stará Ves nad Ondřejnicí.

Dokumenty

Zpátky na výpis dražeb

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Pavla Nevěřilová

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky:  s744ztn

Bankovní spojení: 198000355/0300  ČSOB

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00