Hlavní stránka    Podíl 1/4 rodinného domu, 1/2 pozemků a celek pozemků - Pleče

Podíl 1/4 rodinného domu, 1/2 pozemků a celek pozemků - Pleče

Dražba začíná:
 20.10.2022 10:00
Dražba končí:
 20.10.2022 11:00
Stav:
Připravované
Spisová značka:
225 EX 1447/18-5
Nejnižší podání:
543 333,-Kč
Odhadní cena:
815 000,-Kč
Jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Šumperk
Město:
Typ:
Místo konání:
www.okdrazby.cz

Popis předmětu dražby

1) spoluvlastnického podílu povinné, ve výši 1/4 na nemovitých věcí

- Pozemek, parcela St. 142 o výměře 206 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba

Jindřichov, č.p. 24, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 142

zapsaných na listu vlastnictví č. 216 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci - Katastrálního pracoviště Šumperk, pro obec Jindřichov, kat. území Pleče.


2) nemovitých věcí povinné:

- Pozemek, parcela 588/21 o výměře 68m², ostatní plocha

- Pozemek, parcela 588/26 o výměře 48m2, ostatní plocha

- Pozemek, parcela 599 o výměře 257m2, ostatní plocha

zapsaných na listu vlastnictví č. 282 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci - Katastrálního pracoviště Šumperk, pro obec Jindřichov, kat. území Pleče.


3) spoluvlastnického podílu povinné, ve výši 1/2 na nemovitých věcí

- Pozemek, parcela 588/22 o výměře 129m², ostatní plocha

- Pozemek, parcela 588/28 o výměře 59m2, ostatní plocha

zapsaných na listu vlastnictví č. 286 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci - Katastrálního pracoviště Šumperk, pro obec Jindřichov, kat. území Pleče

Dokumenty

Zpátky na výpis dražeb

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Pavla Nevěřilová

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky:  s744ztn

Bankovní spojení: 198000355/0300  ČSOB

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 změna v měsíci srpen 2022 - Út a Čt pouze do 14:00

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00