Hlavní stránka    Podíl 1/3 zahrádka + jiná stavba - Hlučín

Podíl 1/3 zahrádka + jiná stavba - Hlučín

Dražba začíná:
 23.02.2021 10:00
Dražba končí:
 23.02.2021 11:00
Stav:
Připravované
Spisová značka:
225 EX 2410/17
Nejnižší podání:
100 000,-Kč
Odhadní cena:
150 000,-Kč
Jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Opava
Město:
Hlučín
Typ:
Ostatní
Místo konání:
www.portaldrazeb.cz

Popis předmětu dražby

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA NA WWW.PORTALDRAZEB.CZ

spoluvlastnického podílu povinného, ve výši 1/3 na nemovitých věcech

 

Parcela č. 4173/36 o výměře 200m2, trvalý travní porost

Parcela č. 4173/42 o výměře 18m2, zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č. 4173/42

zapsaných na listu vlastnictví č. 3956 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního

pracoviště Opava, pro obec Hlučín, kat. území Hlučín.

Zpátky na výpis dražeb

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Pavla Nevěřilová

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky:  s744ztn

Bankovní spojení: 198000355/0300  ČSOB

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00