Hlavní stránka    podíl 1/2 trvalý travní porost a ostatní plocha Keblice

podíl 1/2 trvalý travní porost a ostatní plocha Keblice

Dražba začíná:
 09.09.2021 08:00
Dražba končí:
 09.09.2021 08:30
Stav:
Připravované
Spisová značka:
225 EX 1060/03
Nejnižší podání:
22 000,-Kč
Odhadní cena:
33 000,-Kč
Jistota:
2 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Litoměřice
Město:
Keblice
Typ:
Pozemky
Místo konání:
Exekutorský úřad Šumperk, K.H.Máchy 2, 789 85 Šumperk

Popis předmětu dražby

spoluvlastnického podílu povinného, ve výši 1/2 na nemovitých věcech
- Pozemek, parcela 499 o výměře 6744m², trvalý travní porost
- Pozemek, parcela 504/2 o výměře 235m2, ostatní plocha
- Pozemek, parcela 641/23 o výměře 128m2, ostatní plocha
zapsaných na listu vlastnictví č. 241 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem
- Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro obec Keblice, kat. území Keblice.

Zpátky na výpis dražeb

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Pavla Nevěřilová

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky:  s744ztn

Bankovní spojení: 198000355/0300  ČSOB

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00