Hlavní stránka    Podíl 1/2 k Rod. dům + zahrada Orličky, okr. Ústí nad Orlicí

Podíl 1/2 k Rod. dům + zahrada Orličky, okr. Ústí nad Orlicí

Dražba začíná:
 20.06.2019 10:00
Dražba končí:
 20.06.2019 11:00
Stav:
Připravované
Spisová značka:
065 EX 1184/18
Nejnižší podání:
325 333,-Kč
Odhadní cena:
488 000,-Kč
Jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Ústí nad Orlicí
Město:
Typ:
Místo konání:
www.okdrazby.cz

Popis předmětu dražby

Jedná se o spoluvlastnický podíl 1/2 k  nemovité věci - pozemek p.č. st. 75 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je

stavba č.p. 88 - rod. dům, pozemky p.č. 137/1 - zahrada, p.č. 137/2 - trvalý travní porost, p.č.

138/1 - zahrada, p.č. 138/2 - zahrada, p.č. 490 - trvalý travní porost, p.č. 491/1 - ostatní plocha

a p.č. 491/2 - ostatní plocha, vše zapsané na listu vlastnictví č. 97, pro k.ú. Orličky, obec

Orličky, okres Ústí nad Orlicí.

I) Rodinný je situován na adrese Orličky č.p. 88, 561 55 Orličky. Rodinný dům se nachází v

centrální, zastavěné části obce Orličky, v řadové zástavbě rodinných domů jako samostatně

stojící.

II) Nemovité věci - pozemky p.č. 490 - trvalý travní porost, p.č. 491/1 - ostatní plocha a p.č.

491/2 - ostatní plocha se nachází ve východní, okrajové, částečně zastavěné části obce Orličky.

Příslušenstvím nemovitých věcí tvoří:

Vedlejší stavby

Dokumenty

Zpátky na výpis dražeb

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Jiří Petruň

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky: 8sdg8ur

 

Bankovní spojení: 1821321359/0800

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00

 

 

2017 Created by

Cleversite.cz