Hlavní stránka    Podíl 1/12 rodinný dům Bernartice, okr. Trutnov - opakovaná

Podíl 1/12 rodinný dům Bernartice, okr. Trutnov - opakovaná

Dražba začíná:
 24.03.2020 10:00
Dražba končí:
 24.03.2020 11:00
Stav:
Připravované
Spisová značka:
065 EX 3168/13
Nejnižší podání:
27 500,-Kč
Odhadní cena:
55 000,-Kč
Jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Trutnov
Město:
Typ:
Místo konání:
www.okdrazby.cz

Popis předmětu dražby

Jedná se o nemovité věci -  spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 pozemek p.č. st. 215 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je

stavba č.p. 302 - bydlení, pozemek p.č. 1510/1 - trvalý travní porost, vše zapsané na listu

vlastnictví č. 562, pro k.ú. Bernartice, obec Bernartice, okres Trutnov. Předmět ocenění je

situován na adrese Bernartice č.p. 302, 542 04 Bernartice. Rodinný dům se nachází na samotě,

v severní, nezastavěné části obce Bernartice, poblíž části zvané Vrchová.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva, bez využitého podkroví,

se sedlovou střechou krytou lepenkovou krytinou. Rodinný dům je půdorysného

nepravidelného tvaru. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových

materiálů, místního šetření a sdělení účastníků místního šetření cca 100 roků. Vytápění

rodinného domu je provedeno jako lokální pomocí kamen na tuhá paliva. V průběhu životnosti

rodinný dům procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v

posledních letech značně zanedbána. Při místním šetření bylo zjištěno, že rodinný dům v

minulosti sloužil pro potřeby zemědělství a trvalého bydlení a dále bylo při místním šetření

zjištěno, že není již cca jeden rok trvale obydlen.

Dokumenty

Zpátky na výpis dražeb

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Jiří Petruň

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky: 8sdg8ur

 

Bankovní spojení: 1821321359/0800

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00

 

 

2017 Created by

Cleversite.cz