Hlavní stránka    Podíl 1/12 rodinného domu a zahrady - Zábřeh na Moravě

Podíl 1/12 rodinného domu a zahrady - Zábřeh na Moravě

Dražba začíná:
 02.03.2021 10:00
Dražba končí:
 02.03.2021 11:00
Stav:
Připravované
Spisová značka:
225 EX 2075/19
Nejnižší podání:
44 000,-Kč
Odhadní cena:
66 000,-Kč
Jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Šumperk
Město:
Typ:
Místo konání:
www.okdrazby.cz

Popis předmětu dražby

spoluvlastnický podíl povinného, ve výši 1/12 na nemovitých věcech

Parcela č. 2398 o výměře 215 m2 zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: Zábřeh č.p. 733, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: 2398

Parcela č. 2399 o výměře  280m2 zahrada, zemědělský půdní fond

zapsaných na listu vlastnictví č. 1123 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci - Katastrálního pracoviště Šumperk, pro obec Zábřeh, kat. území Zábřeh na Moravě.

Dokumenty

Zpátky na výpis dražeb

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Pavla Nevěřilová

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky:  s744ztn

Bankovní spojení: 198000355/0300  ČSOB

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00