Hlavní stránka    Orná půda a neevidovaná chata - Morávka

Orná půda a neevidovaná chata - Morávka

Dražba začíná:
 03.12.2020 10:00
Dražba končí:
 03.12.2020 11:00
Stav:
Připravované
Spisová značka:
225 EX 1373/17-2
Nejnižší podání:
925 000,-Kč
Odhadní cena:
1 850 000,-Kč
Jistota:
200 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Typ:
Místo konání:
www.okdrazby.cz

Popis předmětu dražby

OPAKOVANÁ DRAŽBA

nemovitých věcí povinného:

- Pozemek, parcela 1329/2 o výměře 2885m², orná půda

zapsaných na listu vlastnictví č. 4287 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Morávka, kat. území Morávka.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Na nemovité věci - pozemku p.č. 1329/2 - orná půda, při jeho levé hranici, uprostřed (pohled z přístupové

komunikace) je situována přízemní, dřevěná, chata neevidovaná v KN, se sedlovou střechou krytou lepenkovou

krytinou.

Na nemovité věci - pozemku p.č. 1329/2 - orná půda, při jeho horní, pravé hranici (pohled z přístupové

komunikace) je situována přízemní, dřevěná, vedlejší stavba „kůlny“ s mírnou sedlovou střechou krytou plechovou

krytinou. Vlevo od této vedlejší stavby „kůlny“ (pohled z přístupové komunikace) je situováno suché WC.

Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - drátěné pletivo v ocelových sloupcích, kamenná

zídka, kamenné a zpevněné plochy).

Dokumenty

Zpátky na výpis dražeb

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Pavla Nevěřilová

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky:  s744ztn

Bankovní spojení: 198000355/0300  ČSOB

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00