Hlavní stránka    Ateliér Havířov - opakovaná

Ateliér Havířov - opakovaná

Dražba začíná:
 24.03.2020 10:00
Dražba končí:
 24.03.2020 11:00
Stav:
Připravované
Spisová značka:
065 EX 2165/18
Nejnižší podání:
327 500,-Kč
Odhadní cena:
655 000,-Kč
Jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Karviná
Město:
Typ:
Místo konání:
www.okdrazby.cz

Popis předmětu dražby

OPAKOVANÁ

- jednotka, č.p./č. jednotky 856/15, ateliér, byt. z.,

- včetně souvisejícího podílu ve výši 163/10000 na společných částech domu a pozemku,

- vymezeno v:

o budova Město, č.p. 853, 854, 855 a 856, byt. dům, LV 2083, na pozemku parc. č.

545, LV 2083

o pozemek parcelní číslo 545, o výměře 837 m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří


Jedná se o nemovité věci - jednotku č. 856/15 - ateliér, v budově č.p. 853, 854, 855 a 856,

příslušející k části obce Město, na pozemku p.č. 545 - zastavěná plocha a nádvoří, včetně

spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu

163/10000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 3141 a listu vlastnictví č. 2083, pro k.ú.

Havířov-město, obec Havířov, okres Karviná. Předmět ocenění je situovaný na adrese Národní

třída 856/1, Město, 736 01 Havířov. Bytový dům se nachází poblíž centrální, zastavěné části

města Havířov, v řadové zástavbě bytových domů.

Dokumenty

Zpátky na výpis dražeb

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Jiří Petruň

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky: 8sdg8ur

 

Bankovní spojení: 1821321359/0800

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00

 

 

2017 Created by

Cleversite.cz