Hlavní stránka    1/6 orná půda Branka u Opavy - ODROČENO - nový termín

1/6 orná půda Branka u Opavy - ODROČENO - nový termín

Dražba začíná:
 28.04.2020 09:30
Dražba končí:
 28.04.2020 10:00
Stav:
Připravované
Spisová značka:
065 EX 1415/16
Nejnižší podání:
13 333,-Kč
Odhadní cena:
20 000,-Kč
Jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Opava
Město:
Branka u Opavy
Typ:
Pozemky
Místo konání:
Exekutorský úřad Šumperk, K.H.Máchy 1294/2, Šumperk

Popis předmětu dražby

DRAŽBA NAŘÍZENÁ NA DEN 17.3.2020 se ODROČUJE na termín 28.4.2020

Nemovité věci - spoluvlastnický podíl 1/6 pozemku p.č. 595/1 - orná půda, zapsaného na listu
vlastnictví č. 344, pro k.ú. Branka u Opavy, obec Branka u Opavy, okres Opava. Nemovitá věc
- pozemek p.č. 595/1 - orná půda se nachází v jižní, okrajové, částečně zastavěné části obce
Branka u Opavy, na ulici Hřbitovní, vpravo od objektu rodinné rekreace č.e. 2 (další stavba
poté až oceňovaný pozemek, pohled z přístupové komunikace). Nemovitá věc - pozemek p.č.
595/1 - orná půda se nachází v části zvané „Trňák“. Nemovitá věc - pozemek p.č. 595/1 - orná
půda se nachází v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku
p.č. 717/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží
54, 747 41 Branka u Opavy. Nemovitá věc - pozemek p.č. 595/1 - orná půda se nachází ve
druhém stupni rizika povodní, ve třetím stupni rizika kriminality a ve třetím stupni rizika
vloupání. Nemovitá věc - pozemek p.č. 595/1 - orná půda je zřejmě částečně využíván k
hospodářským účelům. Na části nemovité věci - pozemku p.č. 595/1 - orná půda se nachází
trvalé porosty. Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - drátěné
pletivo v betonových sloupcích a zpevněné plochy). Ocenění je provedeno dle zjištěného,
skutečného stavu.

Zpátky na výpis dražeb

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Pavla Nevěřilová

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky:  s744ztn

Bankovní spojení: 198000355/0300  ČSOB

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

PÁ 8:00 - 11:00